Árak

A szociális szolgáltatások térítési díjai
2018. évben

Szolgáltatás Ár

Intézményen kívüli szolgáltatások

 
Ebéd díja: 645 Ft/adag
Étel házhoz szállítása 85 Ft/ alkalom, de legfeljebb a havi rendszeres jövedelem 5 %-a
Szállítási szolgáltatás igénybe vétele esetén a szállítási díj 85 Ft/alkalom
Házi segítségnyújtás 585 Ft/gondozási óra
- személyi gondozás 585 Ft/gondozási óra
- szociális segítés 585 Ft/gondozási óra
- a kettő együttes igénybevétele esetén 585 Ft/gondozási óra
   

Intézményen belüli szolgáltatások

 
Idősek klubja  
- csak nappali tartózkodást igénybe vevők 60 Ft/nap
- napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők 705 Ft/nap
Értelmi fogyatékkal élők klubja  
- csak nappali tartózkodást igénybe vevők 60 Ft/nap
- napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők 705 Ft/nap
Idősek Átmeneti Gondozóháza 3 155 Ft/nap, 94 650 Ft/hó
(ebből a tartózkodás 56 700 Ft, étkezés 37 950 Ft)
Gondozóházi szolgáltatás 5 255 Ft/nap, 157 650 Ft/hó (ebből tartózkodás 119 700 Ft, étkezés 37 950 Ft)
Gyógyászati segédeszközök kölcsönzési díja: 30 Ft/eszköz/nap