Szolgáltatásaink

Intézményünk tevékenységi körében az alábbi feladatokat látja el: étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, időskorúak gondozóháza, fogyatékkal élők nappali ellátása, család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ. Egészségügyi alapellátás keretében otthonápolási szolgálat működik.

Étkeztetés: Napi egyszeri meleg ételt biztosítunk házhozszállítással, elvitellel, vagy helyben fogyasztással térítési díj ellenében azoknak, akik életkoruk, betegségük, szociális helyzetük miatt ezt igénylik.

Házi segítségnyújtás: Egyéni igényeknek megfelelően, térítési díj ellenében, az ellátást kérő lakásán végezzük ezt a gondozási és segítő tevékenységet, mely magában foglalja többek között a bevásárlást, gyógyszer felíratását, kiváltását, beadását, a személyi higiénével kapcsolatos teendőket, közvetlen környezet tisztántartását, étkezésekhez nyújtott segítséget.

Idősek nappal intézménye: A fennállás két évtizede során nem csak felüdülést nyújt azoknak az idős embereknek akik társaságra vágynak, hanem egészséges és aktív életvitelben is segítséget ad. Bálokkal, kirándulásokkal, térítés ellenében nyújtott finom ebéddel, személyes igény szerinti gondozással pl.: gyógyszerek beszerzésével, vérnyomás és vércukor ellenőrzésének lehetőségével biztosítjuk az időskorúak napközbeni ellátását.

Fogyatékkal élők nappali intézménye: önellátásra részben képes, 3. élet-évüket betöltött fogyatékos személyek napközbeni gondozását, foglalkoztatását és nevelését szolgáló ellátási forma, mely egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozást is magában foglal. Kirándulásokkal, térítés ellenében nyújtott étkezéssel és lovaglási lehetőséggel segítjük az ellátást igénylőket.

Időskorúak gondozóháza: átmeneti elhelyezést, folyamatos 24 órás ellátást biztosítunk azoknak az időskorúaknak,- térítés ellenében - akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból nem képesek gondoskodni illetve ellátásuk családjukban nem biztosított, vagy az átmeneti elhelyezést a család tehermentesítése teszi indokolttá. Hetente és szükség szerinti orvosi tanácsadást biztosítunk.

Családsegítés: Segítséget nyújtunk a hozzánk forduló egyének és családok szociális-, mentális-, életvezetési nehézségeinek megoldásában. Ingyenes jogi és pszichológiai tanácsadás igénybevételére, is lehetőséget nyújtunk. Ezen kívül álláskeresők klubja, baba-mama klub, piactér, filmklub is működik.

Gyermekjóléti szolgáltatás: A gyermekek testi, érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésének biztosítása, családjukban történő nevelésének elősegítése a célunk, a gyermekek érdekeinek figyelembevételével, jogaiknak érvényesítésével. Figyelemmel kísérjük a településen élő gyermekek szociális helyzetét, életkörülményeit, veszélyeztetettségét, ellátások iránti szükségleteit.

Otthonápolási szolgálat: háziorvos elrendelése alapján igényelhető egészségügyi szolgáltatás.

Az ellátásokról és az igénybevétel feltételeiről személyesen a Szociális Központ címén : 2085 Pilisvörösvár, Rákóczi u. 5., illetve a 26-330-310 telefonszámon kérhető bővebb információ.