Bemutatkozás

Budapesttől  20 km-re a Pilisi-medencében  fekszik Pilisvörösvár város, a 10-es főútvonal mentén. Területe cca.: 25 négyzetkilométer, lakosságszáma meghaladja a 14000 főt és folyamatosan növekvő tendenciát mutat.

A Városi Napos Oldal Szociális Központ Pilisvörösvár város  integrált szociális intézménye, 1991. decemberében alapított  szociális szervezet. Egységes integrált szakmai programmal a következő szociális feladatokat látja el: étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, fogyatékkal élők nappali ellátása, , időskorúak gondozóháza, otthonápolási szolgálat, család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ. Ezek a széleskörű szolgáltatások egy intézményen belül lehetővé teszik, hogy minden élethelyzetben segítséget tudjunk nyújtani a rászorulóknak.

Intézményünkben folyó szakmai munkát az alábbi mottóinknak megfelelően végezzük:

„Munkavégzésünk során tisztelet illeti mindazon személyeket, akik intézményünket  felkeresik. Az egyén tisztelete: az összes dolgozó legyen érzékeny az ember egyéniségére, kulturális hátterére és körülményeire. Az emberi méltóság és önbecsülés tisztelete: az emberek elvárhatják, hogy becsületesen, tisztelettel, méltóságuk megőrzésével bánjanak velük.”

(intézményi Szakmai Program)

„Ha valaki nem akarja őket úgy szeretni mint önmagát, legalább ne okozzon nekik rosszat, hanem tegyen jót”

(Assisi Szent Ferenc)

A Városi Napos Oldal Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzata »

 

2007-ben A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás öt települése:

Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Pilisszántó, Nagykovácsi  és Remeteszőlős megállapodást kötött, mely szerint jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti alapellátás tekintetében meghatározott szolgáltatásokat nyújtó intézményt működtet és tart fenn közösen, Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás néven.

 

 


 

Városi „Napos Oldal” Szociális Központ Család – és Gyermekjóléti Központ

Illetékességi terület: Pilisborosjenő, Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisszántó, Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Solymár, Tinnye, Üröm

Székhely: 2085 Pilisvörösvár, Rákóczi u. 5.
Tel.: 06-26/334-140 Mobil: 06-30/228-0249

Nyitva tartás: Hétfő 8.00-17.00
  Kedd 8.00-16.00
  Szerda 8.00-16.00
  Csütörtök 8.00-16.00
  Péntek 8.00-15.00


Készenléti szolgálat (a Család- és Gyermekjóléti Központ a nyitva tartáson túli időben telefonos ügyeleti szolgálatot működtet)

Ügyeleti idő:
Hétfőtől-Péntekig: délután 16- reggel 8 óra
Hétvégén és munkaszüneti napokon: 0-24 óra

Telefonszáma: 06-20/276-0065


 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról

(Hatályos 2014.03.01.)

2. melléklet

Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár szolgáltatásainak térítési díjai

Intézményen kívüli szolgáltatások

a) Étel házhoz szállítása   85 Ft/ alkalom, de legfeljebb a havi rendszeres jövedelem 5 %-a
b) Szállítási szolgáltatás igénybe vétele esetén a szállítási díj: 85 Ft/alkalom
c) Házi segítségnyújtás 585 Ft/gondozási óra


Intézményen belüli szolgáltatások

a) Idősek klubja:  
  – csak nappali tartózkodást igénybe vevők  60 Ft/nap
  – napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők  705 Ft/nap
b) Értelmi fogyatékkal élők klubja  
  - csak nappali tartózkodást igénybe vevők  60 Ft/nap
  - napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők  705 Ft/nap
c)  Idősek Átmeneti Gondozóháza 2 905 Ft/nap
87 150 Ft/hó (ebből a tartózkodás 49 900 Ft, étkezés 37 950 Ft)
d) Gondozóházi szolgáltatás   4 820 Ft/nap
145 200 Ft/hó (ebből tartózkodás 107 250 Ft, étkezés 37 950 Ft)
  Gyógyászati segédeszközök kölcsönzési díja: 30 Ft/eszköz/nap

 

 


 

2013.06.30. Megalakult a Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás

A költségvetési szerv megnevezése: Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár

A költségvetési szerv székhelye: 2085 Pilisvörösvár, Rákóczi út 5.

Telephelyei (az intézmény ügyfelek számára nyitva álló helyiségei):

 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.. törvény (Mötv) 41-42. §-ában, a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 39-40.és a 45-49. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátása, a szociális igazgatásról szóló és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (Sztv.) 62-64., a 65/F, és a 80. §-ában és az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996.(VII. 26.) NM rendeletben meghatározott feladatok ellátása.

Fenntartó szerv megnevezése, székhelye: Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás, 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.

Az intézményfenntartó társulás formájában társult önkormányzatok:

 


 

Fotóalbum

   

 

Fotóalbum 2014 »

Fotóalbum 2013 »

Fotóalbum 2012 »

Fotóalbum 2011 »